Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 4 kwietnia 2017 roku w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 749 ze zm.), opłatę należy wnosić na rachunek bankowy, którego numer ma zostać wskazany na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 25 kwietnia 2017 roku.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl