Doceniając rolę psychiatrii w systemie ochrony zdrowia i wsłuchując się w opinię środowiska psychiatrycznego oraz organizacji reprezentujących pacjentów, minister zdrowia rozpoczął proces reformowania tej dziedziny medycyny. 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Jednym z elementów reformy w zakresie opieki psychiatrycznej jest ustawa o zdrowiu publicznym jako świadectwo nowoczesnego państwa, w którym profilaktyka i prewencja stanowi istotny element ochrony zdrowia, zapobiegając chorobom i ich skutkom, a także pozostawienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako wspierającego rozwój głównie w obszarach strategii leczenia, infrastruktury i organizacji systemu.

Kolejnym elementem jest nowa (pierwsza od 20 lat) taryfa świadczeń psychiatrycznych, dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także przygotowanie do opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, która powinna być gotowa do kwietnia 2016 roku.

Ministerstwo Zdrowia informuje także o możliwości pozyskania środków europejskich na działania związane z poprawą infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz działania mające na celu deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej i utrzymanie dotychczasowego kierunku działań związanych z wdrażaniem modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej. Ministerstwo proponuje przeprowadzenie pilotażu, który będzie miał na celu weryfikację przyjętych założeń organizacyjno-finansowych. Zapowiada także powołanie zespołu do spraw przygotowania kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że różne formy zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25 procent populacji, a prognozy WHO sugerują, że w roku 2020 depresja będzie drugą co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie. Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych (pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym i wikłające ich przebieg.

Celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ma być między innymi zredukowanie efektu stygmatyzacji związanego z zaburzeniami psychicznymi. Efektem stygmatyzacji jest ze strony pacjentów unikanie leczenia psychiatrycznego, a ze strony otoczenia unikanie kontaktu z osobami chorymi. Tragicznym skutkiem stygmatyzacji psychiatrycznej jest dyskryminacja chorych psychicznie w różnych obszarach życia społecznego, od trudności w uzyskaniu zatrudnienia do zaniżania kosztów leczenia psychiatrycznego i zaniedbywania elementarnej potrzeby zapewnienia godziwych warunków leczenia. Skrajnym wyrazem dyskryminacji są (zdarzające się nadal) trudności w uzyskaniu pomocy lekarskiej w przypadku somatycznych problemów osób chorych psychicznie.

Kolejnym celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest przedstawienie współczesnej oferty leczenia psychiatrycznego i przełamanie stereotypu o złym rokowaniu zaburzeń psychicznych. Przedstawiając możliwości leczenia i rehabilitacji oraz korzystając ze współpracy z organizacjami pacjentów można ukazać aktywne życie chorych podejmujących odpowiedzialność za swoje zdrowie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 12 października 2015 r.