Pierwszy z konkursów dotyczył  działań realizowanych wśród osób dorosłych, drugi – edukacji młodzieży na poziomie szkoły średniej.

W konkursie dotyczącym działań wśród osób dorosłych oferty złożyło 6 podmiotów: Fundacja Zaskoczeni Wiekiem Michałów-Reginów, Fundacja Instytut Nadziei, Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Centrum Służby Rodzinie oraz Fundacja Fascynacje Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny.

Oferty pierwszych pięciu podmiotów nie spełniały wymagań formalnych, szósta została odrzucona.

Na konkurs dotyczący działań wśród młodzieży wpłynęły 4 oferty, z których tylko jedna spełniała wymagania formalne: złożona przez Fundację Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „Pro Longa Vita”. Oferty złożone przez Fundację Instytut Nadziei oraz Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. nie spełniały wymagań formalnych. Oferta złożona przez Fundację Fascynacje Fundację na Rzecz Dziecka i Rodziny została odrzucona.

Działania dotyczące popularyzacji zdrowia prokreacyjnego będą realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Będą dotyczyły prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz kształtowania postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym.

Źródło: www.mz.gov.pl