Bezpłatne szczepienia będzie można wykonać w tej placówce w godzinach 10:00-13:00. Zaszczepić będą się mogły wszystkie chętne osoby, jeżeli nie występują u nich przeciwwskazania.

- Szczepionka przeciw grypie to koszt około 30-35 zł. Mimo stosunkowo niskiej ceny znaczna część społeczeństwa, nie decydując się na szczepienie, woli zapłacić znacznie wyższą cenę niż jednostkowy koszt zastrzyku. Już koszt leczenia niepowikłanej grypy znacząco przewyższa koszt szczepienia, a co dopiero leczenie jej powikłań, takich jak zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Wszyscy powinni wziąć pod uwagę profilaktykę grypy poprzez szczepienie, ale są grupy, które nie powinny zastanawiać się, tylko działać, należą tu: osoby po 65. roku życia, rodzice dzieci do 5. roku życia, a także kobiety w ciąży ‒ powiedział prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej.

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy powstał także pomysł gry ulicznej. W dniach 1-5 października 2014 przechodnie warszawskich ulic będą mogli spotkać „rodzinę Grypoodpornych”. Aby wziąć udział w grze, należy odnaleźć co najmniej jednego członka rodziny, uwiecznić to spotkanie na zdjęciu, a następnie umieścić fotografię w dedykowanej aplikacji konkursowej na fanpage’u Grypoodporni Zawsze Niezawodni. Osoby, którym się to uda, mogą wziąć udział w konkursie pod hasłem „Ubierz swoją rodzinę na zimę!”. Przedmiotem konkursu jest jak najciekawsze rozwinięcie zdania „Zamiast chorować na grypę wolę…”.

Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy to pierwsze takie przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, mające na celu popularyzację korzyści związanych ze szczepieniami ochronnymi przeciw grypie wśród dzieci, osób starszych oraz przewlekle chorych.

Jak wskazują eksperci zapobieganie grypie chroni przed jej poważnymi powikłaniami. Natomiast Polska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej plasuje się na przedostatnim miejscu pod względem poziomu wyszczepialności. Ogólnopolski Dzień Profilaktyki Grypy powstał, aby zmobilizować społeczeństwo do dbania o stan zdrowia. Zaplanowane akcje pozwolą przedstawić społeczeństwu następstwa powikłań pogrypowych oraz rzeczywiste konsekwencje i koszty, jakie generuje grypa.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki Grypy odbędzie się również uroczysta inauguracja II edycji akcji „Placówka Medyczna – Partner OPZG”. Akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla personelu medycznego odbędzie się w Szpitalu św. Rodziny i Szpitalu Bródnowskim. Inicjatywa promocji szczepień przeciw grypie wśród pracowników ochrony zdrowia ma za zadnie wpłynąć na podwyższenie poziomu wyszczepialności w tej grupie zawodowej, co w konsekwencji ma spowodować wzrost bezpieczeństwa w placówkach medycznych.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronach www.opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl.