1 lipca 2014 roku wchodzi w życie część przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia dotyczących procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Jest to rozporządzenie z 10 stycznia 2014 roku, część przepisów tego rozporządzenia weszła w życie 14 dni po jego ogłoszeniu.

Jedynym punktem, którego wejście w życie zostało przesunięte do 1 lipca 2014, jest par. 2 ust. 2 mówiący o wywiadzie medycznym. Zgodnie z tym punktem wywiad medyczny jest przeprowadzany przez dyspozytora z uwzględnieniem specjalnego algorytmu.

Algorytm ten udostępniany jest dyspozytorowi medycznemu przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i stanowi pisemny zbiór pytań i rekomendacji wspomagających podjęcie decyzji przez dyspozytora medycznego. Algorytm jest ustalony na podstawie zaleceń wynikających z aktualnej wiedzy medycznej.