Drugie miejsce zajęła Alicja Karpik, studentka trzeciego roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a trzecie Jakub Biegański, student drugiego roku WPiA UW. Organizatorem tegorocznej edycji konkursu była Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj:
Nowelizacja procedury cywilnej może zatopić sądy rejonowe >>

Więcej spraw dla sądów rejonowych, mniej wniosków o wyłączenie sędziego - kolejna nowela k.p.c>>
 Covid kiedyś się skończy, a posiedzenia niejawne stają się sądowym standardem>>

 

Dwa etapy konkursu - w szranki stanęło 13 uczelni

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym - uczelnianym, do którego zgłosiło się 13 uczelni - wyłoniono najlepszych studentów, którzy brali potem udział w etapie centralnym. Sam finał był dwuczęściowy.

- Wydaje mi się, że bardzo wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę w tym roku - mówi Prawo.pl dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. - Sprawdzian pisemny, na który studenci mieli godzinę, składał się z 40 pytań zamkniętych i dwóch kazusów, przy tym czym wszystkie zadania wymagały praktycznego zastosowania przepisów prawa procesowego. Trzeba się też było odnieść do orzecznictwa - tłumaczy.

Dodaje, że w finale trzeba było natomiast rozwiązać wielowątkowy kazus. - Studenci wcielili się w rolę sądu drugiej instancji, który rozpoznaje apelację;  w tym kazusie poruszyliśmy m.in. problematykę procesów częściowych, która budzi wątpliwości w orzecznictwie  - tłumaczy dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska. Oceniano praktyczne podeście uczestników do problemów wynikających z kazusu, formę prezentowania wniosków oraz odpowiedzi na pytania.

 

- W części finałowej sześciu najlepszych studentów zaprezentowało rozwiązanie kazusu oraz odpowiadało na liczne pytania Komisji Konkursowej. Co ciekawe, usłyszeliśmy aż sześć różnych propozycji rozstrzygnięcia – mówi dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW. Dodaje, że wątpliwości i rozbieżności powstawały wokół zagadnień mocy wiążącej prawomocnego orzeczenia, wymagań formalnych apelacji i kognicji sądu odwoławczego, zastosowania przepisów o postępowaniach odrębnych, przyczyn nieważności postępowania czy orzekania z wyłączeniem jawności.

 

 

Kluczem myślenie procesowe

W skład Komisji Konkursowej wchodzili: prof. dr hab. Karol Weitz, UW (przewodniczący); dr hab. Joanna Bodio, prof. UMCS; prof. dr hab. Sławomir Cieślak, UŁ; dr hab. Marcin Dziurda, UW; dr hab. Andrzej Olaś (UJ), dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW oraz dr Aleksandra Orzeł-Jakubowska, UW i dr Stanisław Sołtysik, UW. Patronem jest Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, a partnerami Wolters Kluwer, Prawo.pl, Dentos, White&Case. 

- Kazus był bardzo trudny i wymagał od uczestników łączenia wielu wątków i uczestnicy wykazali się naprawdę znakomitą znajomością postępowania cywilnego, umiejętnością odpowiedzi na trudne pytania i myślenia procesowego, to co jest dziś rzadkością. Zapewne - jeżeli będą chcieli się tym w przyszłości zajmować - będą mieli w tym kierunku bardzo dobre perspektywy - ocenił przewodniczący komisji prof. dr hab. Karol Weitz. Konkurs co roku odbywa się w innym ośrodku akademickim. Dotychczas był organizowany na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jak zapowiedział dr hab. Tadeusz Zembrzuski, prof. UW, kolejna edycja odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Zwycięzca nie miał jeszcze zajęć z KPC

Co ciekawe, zwycięzcą konkursu został Franciszek Skawiński, student pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Nie miał jeszcze zajęć z tego przedmiotu, ale jak mówi Prawo.pl, postępowaniem cywilnym interesuje się od czasów liceum. Swoją przyszłość wiąże z tą gałęzią prawa. Jeżeli chodzi o wybór zawodu prawniczego, mówi, że rozważa zawód sędziego, choć nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Zdobywczyni drugiego miejsca, Alicja Karpik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, skłania się raczej ku zawodowi radcy prawnego i karierze naukowej - zwłaszcza w obszarze prawa cywilnego materialnego i procesowego. Jako radca prawny widzi się również na razie także Jakub Biegański, student drugiego roku WPiA UW, który zajął trzecie miejsce.

 

Studenci podkreślili, że ich sukces to w dużej części efekt samodzielnej pracy, choć ci ze starszych lat mieli już zajęcia z KPC. Choć sporą część zajęć odbywali przez internet, nie odbiło się to szczególnie na jakości kształcenia.

- To zależy od przedmiotu, w niektórych przypadkach zajęcia są bardzo pomocne - mówił zdobywca pierwszego miejsca. Pozostali wskazali jednak, że chcieliby- w miarę możliwości - kontynuować naukę w formie zdalnej.

 

Pełna lista laureatów:

  1. Franciszek Skawiński,
  2. Alicja Karpik,
  3. Jakub Biegański,
  4. Dominik Sip,
  5. Aleksandra Kochańska,
  6. Robert Walczak.

 

Wszyscy finaliści otrzymali nagrody książkowe od Wolters Kluwer Polska, zaś trzech laureatów finału także dodatkowe nagrody rzeczowe.