Konferencja, która odbyła się 15 października, otworzył prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zorganizowana została przez  Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW i miała formę hybrydową. Rozpoczął ją panel ekspercki, w którymi wzięli udział prof. Tadeusz Zembrzuski (UW) , dr hab. Marcin Dziurda (UW), dr Stanisław Sołtysik (Dentons) oraz dr Marcin Ciemiński (Clifford and Chance).

  Akademiki z obostrzeniami w czasie epidemii>>

 

Zmiany nazbyt szczegółowe

- Miejscami regulacja jest zbyt kazuistyczna - mówił dr hab. Marciun Dziurda. - Zamiast przyspieszać, usprawniać postępowanie, mogą je komplikować. Jak powiedział jeden z wybitnych sędziów SN, nie można dopuścić do tego, by kodeks zmieniał się w instrukcje obsługi pralki.  Taka szczegółowość powoduje ogromną trudność - mówił prof. Dziurda.

 

 

 

Według dr. Marcina Ciemińskiego z kancelarii Clifford & Chance  wszystkie te zmiany zmierzają dosyć konsekwentnie do jednego celu, czyli przyspieszenia postępowania.

- Poczyniłbym jednak jedną dodatkową uwagę, jak patrzę na nowelizacje KPC przez ostatnie dwadzieścia lat, bardzo wiele zmian było wprowadzonych kosztem uprawnień stron, możliwości przedstawienia przez nie stanowiska, dużo mniej było zmian organicznych - tłumaczył.  Brakowało zmian, które miały sprawić, że sądy mając tyle samo pracy, będą bardziej efektywne. - Akurat wielką zdobyczą tej nowelizacji jest próba zmierzenia się z tym problemem - ocenił.

 

Ograniczenie prawa do sądu

Eksperci podkreślali, że część zmian może utrudnić sytuację, a wręcz ograniczyć stronom prawo do sądu. Tak może być w przypadku trudności z doręczeniem pozwanemu pozwu, zwłaszcza gdy pozwany zmienił adres. Komornikowi poszukiwanie pozwanego niekoniecznie się opłaca, a ponadto po ustaleniu nowego adresu pozwanego musi ponownie zwrócić się do sądu, co tylko może wydłużyć cały proces. Według dr. Sołtysika może to zmierzać w stronę odciążenia sądów, zamiast przyspieszenia postępowania.

 

 

 

W konferencji wzięli udział doktoranci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, jest to najprawdopodobniej jedyna hybrydowa Konferencja, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w tym semestrze akademickim.