- Tylko w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2020/2021 udostępnił studentom w akademikach ponad 1400 miejsc. W związku z Covid-19 i ograniczeniami w domach studenckich liczba miejsc zmniejszyła się o 58 w stosunku do ubiegłego roku - informuje Małgorzata Rybczyńska, rzecznik prasowy UAM. - Chodzi o ograniczenia kwaterowania tylko pojedynczo i maksymalnie dwie osoby w pokojach wieloosobowych. W tej chwili pozostały jeszcze wolne miejsca.

Być może będzie ich więcej, ponieważ do 23.10. 2020 r. studenci UAM – mieszkańcy akademików mają zadeklarować, czy na listopad pozostają w akademikach, czy je opuszczą. Ma to związek z przejściem uczelni całkowicie na zdalny tryb zajęć, który na pewno będzie obowiązywał także w listopadzie. Jeśli studenci zdecydują się na opuszczenie akademików, zostaną zwolnieni z opłaty za listopad i każdy następny miesiąc, jeśli nie będą korzystać z pokoju w akademiku - dodaje Rybczyńska.

  

Drogie pokoje jednoosobowe w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z Covid-19 w każdym domu studenckim UAM wydzielony został przynajmniej jeden pokój przeznaczony na izolatorium dla studentów z podejrzeniem zakażenia SARS-COV2. Utrzymany został zakaz odwiedzin osób niezakwaterowanych w domach studenckich. W każdym domu studenckim znajdują się ogólnodostępne środki do dezynfekcji.

 


Z kolei w akademikach UW nie będą w tym roku kwaterowane osoby spoza uczelni. Pokoje gościnne zostały przeznaczone do zakwaterowania dla studentów jako pokoje jednoosobowe. Kłopotem dla studentów okazuje się kwaterunek tylko w pokojach jednoosobowych, bo wiąże się z wyższymi opłatami. Miesięczny koszt pobytu w akademikach UW waha się od 345 do 700 zł od osoby, w zależności od rodzaju pokoju. W nadchodzącym semestrze zakwaterowanie będzie wyłącznie w pokojach jednoosobowych.

29 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Znajduje się w nim zapis mówiący m.in. o tym, że:

  • •kwaterowanie w akademikach i innych obiektach UW odbywa się na zasadach uwzględniających stan epidemii;
  • •obowiązuje zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz innych obiektach UW (nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych);
  • •studenci i doktoranci, zakwaterowani bądź ubiegający się̨ o zakwaterowanie w domu studenckim, Domu Pracownika Naukowego lub innym obiekcie UW zobowiązani są̨ do złożenia na żądanie kierownika obiektu oświadczenia w sprawie skierowania lub odbywania przez nich kwarantanny.

 

W kuchni w maseczkach

- Do zakwaterowania przeznaczono w tym roku nieco ponad 1000 miejsc we wszystkich akademikach. Obecnie (23.10.2020) we wszystkich Domach Studenta mamy zakwaterowanych ok. 800 studentów. Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich w tej chwili wydaje skierowania do akademików dla studentów, którzy zgłoszą chęć zamieszkania w Domu Studenta - informuje Anna Modzelewska, z biura prasowego UW. - Zainteresowanie zakwaterowaniem w akademikach UW jest porównywalne do stanu w latach poprzednich.
 

W Domach Studenta UW rozwieszono plakaty informujące mieszkańców o zaleceniach służb sanitarnych, dotyczących higieny osobistej oraz zachowania bezpiecznego odstępu. W łazienkach i kuchniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Części wspólne (poza łazienkami i kuchniami) zostały w marcu wyłączone z użytkowania. Personel akademików monitoruje na bieżąco czystość obiektów. Powierzchnie często używane, takie jak klamki czy przyciski w windach, są dezynfekowane. Pracownicy zostali też wyposażeni w środki ochrony osobistej.

 

Zmienione kryteria przyjęć do Domów Studenta UW

Zmieniło się kryterium kwalifikacji wniosków o przyznanie miejsca w Domu Studenta UW dotyczące odległości z miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy do Uniwersytetu z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych – liczbę punktów ustala się proporcjonalnie do odległości. W zeszłym roku maksymalna liczbę 25 pkt przyznawano za 500 km i więcej. W tym roku zmniejszono tę odległość do 250 km.

Maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do przyznania miejsca w akademiku wyniósł w tym roku 2000 zł netto.

 

Uniwersytet Jagielloński

- W naszych akademikach kwaterujemy w tym roku maksymalnie 2 osoby w pokoju, nie ma pokoi 3- i 4-osobowych, co spowodowało, że zmniejszyła się ogólna liczba miejsc - z około 3000 do 2572. Zakwaterowanych studentów w poprzednim roku akademickim było 2659, w tym roku - 2532. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie otrzymaniem miejsca w domu studenckim w porównaniu do poprzednich lat. Około 200 chętnych nie otrzymało do końca września przydziału - informuje Adrian Ochalik, rzecznik prasowy UJ.

 

 


 

Do 23 października 2020 r. w domach studenckich wystąpił jeden przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-19. Chory obcokrajowiec został przewieziony transportem sanitarnym do placówki medycznej. 13 osób, które miały z nim kontakt, skierowano na kwarantannę.

Mieszkańcy domów studenckich są zobowiązani do osłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, w tym na korytarzach i zachowywania odległości co najmniej 2 m, a także do każdorazowej dezynfekcji dłoni i pomiaru temperatury przy wejściu do budynku, przy użyciu bramek termowizyjnych, a w przypadku ich braku termometru bezdotykowego. W pomieszczeniach wspólnych w tym samym czasie nie może przebywać zbyt wiele osób. Na terenie domów studenckich obowiązuje zakaz przebywania osób niezakwaterowanych, chyba że zostały wyznaczone specjalne miejsca.