ZNP walczy z bezrobociem wśród nauczycieli


Podczas wczorajszej konferencji prasowej Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił swoje pomysły na przeciwdziałanie bezrobociu pedagogów.

Zwolnieni nauczyciele powinni zostać przekwalifikowani

Doradca zawodowy w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, asystent nauczyciela w klasie, asystent rodzinny, nauczyciel dorosłych, animator środowiskowy, nauczyciel etyki to propozycje kierunków przekwalifikowania nauczycieli, którzy utracili miejsce pracy lub są zagrożeni jego utratą.


ZNP zaapelowało o upowszechnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego jako instrumentu do pokonywania trudności i wsparcia w przemianach społecznych. Domagamy się utworzenia miejsc pracy dla doradców zawodowych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także w zakładach pracy. Potrzebne są nie tyle kursy i szkolenia dla osób zainteresowanych przekwalifikowaniem się, ale przede wszystkim środki na stworzenie miejsc pracy dla doradców zawodowych, apelowali związkowcy.
 

Powstanie internetowa giełda pracy na nauczycieli

By ułatwić pedagogom nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami ZNP planuje od nowego roku uruchomić Portal pracy dla nauczycieli. Internetowa giełda pracy będzie skierowana do wszystkich osób zatrudnionych w szeroko rozumianej oświacie a poszukujących nowego miejsca pracy oraz do pracodawców – nie tylko z sektora samorządowego – poszukujących kompetentnych pracowników wśród nauczycieli. Portal umożliwi bezpłatne zamieszczenia ogłoszenia i jego edycji, korzystania z bazy CV, banku kadr, systemu wyszukiwania ofert w całej Polsce (a także w krajach sąsiadujących z Polską, w których działają związki zawodowe współpracujące z ZNP).
 

Małe szkoły wiejskie powinny być przekształcone

Sławomir Broniarz, prezes ZNP zaproponował także przekształcenie małych szkół wiejskich w szkoły środowiskowe, czyli centra edukacji i kultury. Idea szkół środowiskowych, zwanych także otwartymi nie jest oczywiście nowa, choć przechodziła różne modyfikacje wynikające ze zmieniających się warunków cywilizacyjnych. Najogólniej rzecz ujmując, szkoła środowiskowa ma być placówką dydaktyczno-wychowawczą, oferującą zajęcia edukacyjne i kulturalne dla osób w wieku od 0 do 100 lat. Jej koncepcja powinna łączyć w sobie najlepsze doświadczenia pedagogiczne z ideą uczenia się przez całe życie (LLL), wyjaśnił Broniarz.
 

Potrzebne porozumienie z władzami lokalnymi

Prezes ZNP podkreślił, że szkoła środowiskowa jest placówką publiczną i powstaje na mocy porozumienia z lokalnymi władzami samorządowymi. Celem szkoły jest wykorzystanie całej otaczającej szkołę rzeczywistości społecznej do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych, podsumował.