Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika (ZMOKU) to realizowane w ramach projektu pl.ID oprogramowanie dedykowane do zasilania Systemu Rejestrów Państwowych. Dzięki ZMOKU gminny urzędnik uzyska dostęp do ogromnych baz zawierających dane obywateli (PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, a w przyszłości również Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego). Zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych to jedno z kluczowych zagadnień związanych z realizacją projektu.

Bezpieczeństwo rejestrów zapewnić ma zmodernizowane na zlecenie CPI Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Centrum jest odpowiedzialne m.in. za generowanie certyfikatów dla pracowników administracji publicznej aktualizujących system rejestrów państwowych.

Centrum Certyfikacji generuje certyfikaty kart operatorskich dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności czy aktów stanu cywilnego przy pomocy aplikacji ZMOKU. Karty przeznaczone będą również dla operatorów Systemu Informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Każda czynność dokonana przez urzędników i operatorów będzie wymagała autoryzacji kartą operatorską z ważnym certyfikatem, wydawaną przez centrum.

Marcin Łukasiewicz, kierownik projektu pl.ID w Centrum Projektów Informatycznych jest przekonany, że dzięki zmodernizowanemu centrum zwiększy się kontrola nad dostępem urzędników do krytycznych danych dotyczących Polaków, które znajdują się w rejestrach centralnych. Jak zapewnia Łukasiewicz każdy urzędnik będzie miał dostęp do danych tylko w zakresie przyznanych mu uprawnień.

Źródło: www.cpi.mswia.gov.pl