Fundacja Nasza Ziemia zaprasza do udziału w projekcie wsparcia i promocji dla uczestników nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce. Projekt jest częścią programu Czysta Gmina, realizowanego od 1999 roku i wyróżnionego przez Ministerstwo Środowiska.

Uczestnicy projektu, którzy spełnią warunki określone w formularzu audytu, uzyskają status odpowiednio: Czystej Gminy, Operatora Czystej Gminy i Przyjaciela Czystej Gminy. Uzyskany tytuł będzie czytelnym znakiem, świadczącym o spełnieniu istotnych standardów nowego systemu gospodarki odpadami w gminie i podniesie rangę uczestników projektu w kolejnych inicjatywach, inwestycjach i partnerstwach na polu budowania zrównoważonej gospodarki odpadami. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy zyskają możliwość zorganizowania skutecznego zarządzania procesami, efektywnej edukacji ekologicznej oraz budowania lokalnych koalicji. Projekt prowadzony jest w całej Polsce i jest ofertą bezpłatną – skierowaną do wszystkich uczestników rynku gospodarki odpadami.

Ze szczegółami projektu zapoznać się można na stronie www.recykling.pl.

Źródło: www.recykling.pl, stan z dnial 1 sierpnia 2012 r.