- W toku negocjacji strony wypracowały wspólne stanowisko, w ramach którego proponują odstąpienie od prowadzenia postępowania w obecnym kształcie terytorialnym i procedowanie wniosku zakładającego rozszerzenie granic administracyjnych Miasta Chełm wyłącznie o tereny potencjalnie inwestycyjne niezamieszkałe, zlokalizowane w miejscowościach Depułtycze Królewskie, Pokrówka, Koza Gotówka, Srebrzyszcze i Rudka –  napisano w komunikacie miasta Chełm i gminy Chełm.

Komunikat zawiera także wykaz działek o łącznej powierzchni około 470 ha objętych ewentualnym wyłączeniem z gminy Chełm i włączeniem do miasta Chełm. - Wszelkie decyzje uwzględniające zmiany zawarte w porozumieniu nadal pozostają w kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – poinformowały samorządy.

We wrześniu prezydent Chełma Jakuba Banaszek poinformował wójta gminy Chełm Wiesława Kociubę o wystąpieniu do premiera z wnioskiem o uruchomienie procedury poszerzenia granic miasta o sąsiadujące z nim sołectwa znajdujące się na terenie gminy. Zmianom przeciwstawiły się władze gminy argumentując, że doprowadzą one do utraty 20 proc. powierzchni i 50 proc. dochodów gminy. Przed Urzędami Gminy Chełm i przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim odbyły się pikiety mieszkańców przeciwko zmianie granic.