Uczestnicy Konferencji zdobędą wiedzę na temat możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przybliżona zostanie tematyka ochrony środowiska oraz zaprezentowane konkretne studia przypadku.

Urząd Zamówień Publicznych zaplanował udział ok. 120 osób w spotkaniu. Wśród nich znajdą się przedstawiciele polskich organów administracji publicznej, którzy odpowiedzialni są za zamówienia publiczne oraz delegaci instytucji kontrolnych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł