Umowa koncesji to sposób przekazywania zadań publicznych innym podmiotom. Jednostka samorządu terytorialnego, która nie posiada środków na sfinansowanie inwestycji powierza jej realizację i finansowanie podmiotowi, który następnie czerpie korzyści z całości przedsięwzięcia. W ten sposób gmina może zorganizować parkingi oraz związane z nimi parkomaty lub budowę hal sportowych i basenów.

Umowy na zasadach in-house nie tracą ważności 1 stycznia 2017 r. >>>

Jak wskazuje "DGP" dotychczas umowy koncesyjne zawierano bardzo rzadko ze względu na utrudnioną procedurę oraz obawy współpracy z prywatną firmą. Skoro jednak ustawodawca dopuszcza udzielanie koncesji w trybie in-house, bez konsultacji to może nastąpić popularyzacja zawierania tego rodzaju umów.

Rada Dialogu Społecznego proponuje wprowadzenie do ustawy o umowach koncesji tożsamych regulacji z obowiązującymi w p.z.p. w celu zachowania przejrzystości i kontroli postępowania. Obowiązkiem koncesjodawcy byłoby w tym wypadku publikacja ogłoszenia o zamiarze udzielenie koncesji własnej spółce bez przeprowadzania procedur. Wojewoda mógłby przeprowadzić kontrolę zaistnienia przesłanek stosowania trybu in-house. W przypadku braku ich spełnienia mógłby zakazać zawarcia umowy. W razie kontroli następczej, już po udzieleniu koncesji organ nadzoru mógłby wystąpić do sądu o unieważnienie takiej umowy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł