Na niską kwotę zasiłku stałego wobec wciąż rosnącej inflacji i podwyżek, zwróciła uwagę posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. W interpelacji (nr 34474) do ministra rodziny i polityki społecznej, pytała o plany rządu dotyczące podniesienia kwoty zasiłku stałego. Sugerowała również, że wskazana byłaby jego waloryzacja nie co trzy lata, jak obecnie, ale co roku.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

Waloryzacja zasiłku stałego co trzy lata

Odpowiedź wiceminister rodziny Anny Schmidt nie pozostawia wątpliwości – zmian w tym zakresie nie będzie. Ostatnia waloryzacja zasiłku stałego miała miejsce 1 stycznia 2022 r. i jego maksymalna kwota wzrosła z 645 zł do 719 zł. Wtedy także zmieniła się wysokość kryterium dochodowego w pomocy społecznej:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
  • dla osoby w rodzinie – 600 zł.

- Jak wynika z zestawienia wysokości kryterium dochodowego w pomocy społecznej z wartością minimum egzystencji w 2021 r. kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł) jest wyższa od wartości minimum egzystencji z roku 2021 dla gospodarstwa pracowniczego 1-osobowego o 104,64 zł oraz dla gospodarstwa emeryckiego 1-osobowego o 138,16 zł. Również w przypadku gospodarstwa emeryckiego 2–osobowego, kwota obowiązującego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł) jest wyższa od wartości minimum egzystencji z roku 2021 – o 57,80 zł – odpowiada wiceminister Schmidt.

Przeczytaj także: Dodatek 3 tys. zł tylko dla ogrzewających węglem - zdecydował Sejm>>
Sprawdź też: Zbieg prawa do zasiłku stałego z prawem do emerytury. Glosa do wyroku WSA z 21 października 2016 r., IV SA/Gl 112/16 >>

Zasiłek stały w ostateczności

Wiceminister podkreśla, że zasiłek stały stanowi świadczenie wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego, a jego obecna konstrukcja jest zbieżna z zasadami i celami pomocy społecznej. Osoby ubiegające się o wsparcie w pierwszej kolejności powinny skorzystać z przyznanych im przez przepisy innych ustaw uprawnień, własnych zasobów majątkowych pieniężnych i niepieniężnych oraz z własnych możliwości działania.

- Przyznanie prawa do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej uzależnione jest od kryteriów dochodowych osób potrzebujących i na dzień dzisiejszy nie są procedowane zmiany o charakterze legislacyjnym w tym zakresie – pisze Anna Schmidt.

 

Dla kogo zasiłek stały

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 37 tej ustawy zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.