Od wejścia w życie nowelizacji p.z.p. z 22 czerwca 2016 r. zamawiający musi wymagać zatrudnienia na podstawie umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Organizator przetargu ma obowiązek ustalenia w SIWZ metody weryfikacji spełniania tego wymagania. Najskuteczniejszą z nich było żądanie od wykonawcy kopii umów potwierdzających zawarcie umowy o pracę.

Jak czytamy w "DGP" pojawiły się liczne wątpliwości, czy zamawiający ma do tego uprawnienie. Dlatego też Prezes UZP zwrócił się z zapytaniem do GIODO odnośnie możliwości stosowania takiego wymogu. Z opinii Inspektora wynika, że takie żądanie narusza kwestię ochrony danych osobowych pracowników. Zamawiający może jedynie wymagać od wykonawców złożenia oświadczenia lub kopii zanonimizowanych umów. Umowy takie nie pozwalałyby na skuteczną weryfikację. Zamawiający nie miałby bowiem gwarancji, że zanonimizowane umowy dotyczą właśnie osób realizujących zamówienie.

Zgoda pracowników na udostępnienie ich danych osobowych również byłaby uznana za bezskuteczną ze względu na brak jej dobrowolności. Aby zachować pracę dany pracownik byłby zobowiązany do podpisania takiej zgody. Zamawiający może dokonać skutecznej weryfikacji jedynie poprzez zwrócenie się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł