Narzędzie YouChoose, stworzono w urzędzie londyńskiej gminy Redbridge we współpracy z LocalGovernmentGroup oraz organizacją YouGov, aby zaangażować obywateli w proces podejmowania trudnych decyzji wynikających z potrzeby cięć budżetowych. Jest ono dostępne bezpłatnie dla wszystkich angielskich i walijskich samorządów. Każdy samorząd może dopasować narzędzie do swoich potrzeb, zmieniając kategorie budżetowe, opisy oraz konsekwencje. Prezentację programu w języku polskim przygotowali autorzy projektu "Decydujmy razem".Symulator pomoże zrozumieć mieszkańcom działanie budżetu

Symulator budżetu on-line może być świetnym narzędziem edukacyjnym. W czytelny sposób pokazuje konsekwencje cięć budżetowych, a także to, że poszczególne decyzje są ze sobą powiązane, a budżet samorządu ma swoje ograniczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że bardzo wiele zależy od tego, kto tworzy opisy usług i konsekwencji zmian budżetowych. Urzędnicy reprezentujący samorząd nawet nieświadomie mogą w korzystniejszym świetle przedstawiać zmiany zgodne z zapatrywaniami instytucji, w których pracują. Dlatego warto, by opisy tworzyły zespoły ekspertów reprezentujące różne grupy interesów. Wówczas mają one szansę być jak najbardziej bezstronne.


Samorządy poznają oczekiwania mieszkańców

Co prawda narzędzie przedstawia uproszczoną wersję dylematów, z jakimi mierzą się samorządowcy, ale jego użytkownicy mogą wskazywać, co liczy się dla nich najbardziej, które z zadań publicznych gminy uważają za mniej, a które za bardziej priorytetowe. Użytkownicy otrzymują na początku informację, jakiego deficytu budżetowego należy się pozbyć. Mogą następnie zwiększać lub zmniejszać wydatki na określone zadania publiczne i wynagrodzenia urzędników, wskazać, gdzie można szukać oszczędności lub w jaki sposób zwiększać dochody samorządu.

Pod koniec okresu konsultacji korzystające z aplikacji urzędy dostają zestawienie odpowiedzi w postaci zbiorczej bazy danych. Na jej podstawie opracowywane są raporty, które służą jako jeden z materiałów informacyjnych w procesie podejmowania decyzji. Odpowiednio zaprojektowany symulator budżetu jest doskonałym narzędziem uzupełniającym procesy partycypacyjne związane z konsultowaniem budżetu.


Zobacz prezentację w języku polskim>>>

 

 

Źródło: www.decydujmyrazem.pl