Moduł LEX Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opublikowane po 1999 roku oraz zwizualizowane na mapie Google.
Moduł jest narzędziem niezbędnym w codziennej pracy, inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, kancelarii prawnych oraz urzędników administracji rządowej i samorządowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z najważniejszych aktów prawa miejscowego funkcjonujących w gminie.  Plan warunkuje wydanie pozwolenia na budowę; jego projekt jest sporządzany przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, natomiast sam akt jest uchwalany przez radę gminy bądź radę miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: opisowej (treść uchwały rady gminy) i graficznej będącej złącznikiem do uchwały (mapa terenu, dla którego opracowano plan). Plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Wolters Kluwer Polska jest częścią międzynarodowego koncernu wydawniczego Wolters Kluwer. Na rynku polskim jest największym wydawcą publikacji prawniczych i biznesowych. Niezmiennie od wielu lat wydaje produkty najwyższej jakości. Obecnie pod markami ABC, LEX i Oficyna wydawane są produkty elektroniczne, książki i czasopisma. W ofercie wydawnictwa znajdują się również szkolenia i konferencje. www.wolterskluwer.pl
Wolters Kluwer jest globalną i wiodąca firmą wydawniczą i dostawcą usług informacyjnych. Globalnie zapewnia swoje usługi i produkty profesjonalistom w sektorach: prawa, firm, podatków, księgowości, usług finansowych, audytu, zarządzania ryzykiem, organów regulacyjnych oraz zdrowia. Wolters Kluwer osiąga roczne przychody (2010) w wysokości 3,6 miliarda euro, prowadzi działalność w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz regionie Azji i Pacyfiku, zatrudnia około 19 000 osób na całym świecie. Centrala Wolters Kluwer znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii. Więcej informacji o naszej pozycji rynkowej, klientach, markach i organizacji na stronie www.wolterskluwer.com

Kontakt
Maria Gabriela Jasińska
PR and Communication Manager
Wolters Kluwer Polska
Tel: 604 290 769
mjasinska@wolterskluwer.pl