Inwestycja realizowana jest w formule "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie rozbudowa DW nr 678 na odcinku od miejscowości Horodniany do skrzyżowania z DW nr 682 w Markowszczyźnie.

Najkorzystniejsza oferta w przetargu została wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.) terminu wykonania dokumentacji projektowej (20 proc.) oraz terminu realizacji robót budowlanych (20 proc.). 

Wykonawcą inwestycji zostanie firma Budimex. Wartość złożonej oferty wynosi 116,85 mln zł brutto. Spółka zaproponowała opracowanie dokumentacji projektowej w terminie miesiąca od podpisania umowy. Zgodnie z ofertą, roboty budowlane mają zostać wykonane w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł