Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (95 proc.) oraz terminu gwarancji i rękojmi (5 proc.). Wszyscy oferenci zadeklarowali 84-miesięczny okres gwarancji. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ocenił, iż oferta konsorcjum spółek Strabag Infrastruktura Południe i Strabag jest najkorzystniejsza w przetargu. Jej wartość opiewa na 63,32 mln zł brutto. Zamawiający planował przeznaczyć 58,16 mln zł brutto na realizację zadania. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 28 września 2018 r.

Źródło: www.wnp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł