W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w trakcie sprawowania przez niego urzędu, konieczne stało się zarządzenie wyborów prezydenckich we wcześniejszym terminie. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 21 kwietnia 2010 r. postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405) i wyznaczył jednocześnie datę wyborów na niedzielę 20 czerwca 2010 r. Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie otrzyma większości głosów, to druga tura wyborów odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 4 lipca. Do postanowienia załączony został kalendarz wyborczy określający terminy dokonania czynności wyborczych. Postanowienie weszło w życie z dniem podpisania.


Natomiast 22 kwietnia 2010 r. Marszałek Sejmu, tym razem jako tymczasowo wykonujący obowiązki Prezydenta RP, wydał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 424) . Wybory uzupełniające wiążą się ze śmiercią Janiny Fetlińskiej oraz Krystyny Bochenek, które również zginęły w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się również w dniu 20 czerwca 2010 r., ale będą ograniczone terytorialnie. W województwie mazowieckim obejmą okręg wyborczy nr 15 obejmujący obszar powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego oraz miasta na prawach powiatu Płock. W województwie śląskim obejmą okręg wyborczy nr 30 obejmujący obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy. Postanowienie o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Senatu również zawiera kalendarz wyborczy i wchodzi w życie z dniem podpisania.


Również 23 kwietnia 2010 r. Marszałek Sejmu jako tymczasowo wykonujący obowiązki Prezydenta RP wydał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 427). Wybory uzupełniające wiążą się ze śmiercią tragicznie zmarłego Stanisława Zająca. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgu wyborczym nr 21 obejmującym obszar powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego i sanockiego oraz miast na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl. Postanowienie o zarządzeniu wyborów uzupełniających do Senatu zawiera kalendarz wyborczy i wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przydatne materiały:
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 427)
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 66, poz. 424)
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r.o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405)