Lokale wyborcze coraz bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych
Znowelizowany w 2011 roku Kodeks wyborczy zakłada wiele udogodnień dla wyborców z niepełnosprawnością. Możliwość głosowania za pomocą nakładki na kartę do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille'a czy głosowanie przez pełnomocnika to przykładowe innowacje mające ułatwić niepełnosprawnym głosowanie . Obecne przepisy nakładają na gminy obowiązek dostosowania co najmniej 1/3 lokali wyborczych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością.

„5 milionów głosów może zmienić wszystko"
Ideą ogólnopolskiej kampanii jest zwiększenie świadomości, że każdy obywatel ma prawo do głosowania. W jej ramach zostały przygotowane m.in. spoty telewizyjne, radiowe, filmiki na temat udogodnień wyborczych czy strona internetowa. Kampania „Wybory bez barier" nie jest pierwszą tego typu inicjatywą upowszechniającą pozytywne postawy społeczne i zachęcającą osoby niepełnosprawne do udziału w wyborach- przypomina Teresa Hernik (prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Hasło przewodnie tegorocznej kampanii „5 milionów głosów może zmienić wszystko" ma uświadomić niepełnosprawnym jak wielką rolę odgrywają ich głosy.

(mac.gov.pl)