Nabór wniosków o wsparcie z programu dla gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, rozstrzygnięto w pierwszej połowie czerwca. Łącznie trafi tam 340 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na niezbędne inwestycje na terenach popegeerowskich, głównie związane z infrastrukturą drogową, kanalizacyjną, czy też budową wiejskich świetlic i remiz.

Rząd zwiększa fundusz dla gmin popegeerowskich

Pieniądze zostały podzielone w zależności od tego, ile PGR-ów było na terenie województwa i ile osób pracowało w nich w 1989 roku. Największe środki trafiły do województw:

  • warmińsko-mazurskiego - 47 mln zł
  • zachodniopomorskiego - 47 mln zł
  • wielkopolskiego - 41,5 mln zł
  • dolnośląskiego - 39 mln zł
  • pomorskiego - 30 mln zł

Najmniejsze wsparcie otrzymały województwa:

  • świętokrzyskie - 36,79 mln zł
  • śląskie -  6,75 mln zł.
  • małopolskie - 5,55 mln zł

Łącznie gminy złożyły ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę 5 mld złotych. Wiceminister Paweł Szefernaker wyjaśnił, że tak, jak w przypadku wcześniejszych naborów w ramach RFIL, środki na inwestycje trafiają do gmin "z góry", a samorządy z projektu będą musiały rozliczyć się do końca przyszłego roku. Zapowiedział także, że ze względu na ogromne zainteresowanie gmin, program będzie kontynuowany.

Czytaj w LEX: Zwrot odliczonego VAT w samorządowych inwestycjach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - ujęcie podatkowe >