Deklarację taką przedstawiciel rządu, sekretarz stanu w MSWiA i pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym,  złożył 22 kwietnia br. podczas XXXV Zgromadzenia Ogólne Związku Gmin Wiejskich.

Przypomniał, że z inicjatywy MSWiA, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. I poinformował, że w wyniku poczynionych oszczędności - decyzją premiera - kwota programu dla gmin popegeerowskich została zwiększona do 340 mln zł.

- Jestem przekonany, że jest to wsparcie znaczące, pozwalające na realizację inwestycji pierwszej potrzeby. Wiemy, ile takich inwestycji jest na terenach gmin popegeerowskich – podkreślił wiceszef MSWiA. Środki będą przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury, na rewitalizację, na budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji, przepompowni, wodociągów, na przyłącza do sieci gazowych, na budowę infrastruktury społecznej.

Czytaj: Drugi nabór Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty>>

Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował również, że w MSWiA powstanie raport dla rządu, w którym znajdzie się podsumowanie z naboru wniosków dla gmin popegeerowskich. – Każdy wniosek, który wpłynął, będzie ważnym elementem tego raportu. Dokument będzie wykorzystywany przy pracach nad kolejnymi programami, które będą wspierały samorządy – zaznaczył.