Sprawa dotyczyła właścicieli nieruchomości, którzy utracili prawo jej własności wskutek wywłaszczenia realizowanego na wskazany i określony cel.

Znacząca część tej nieruchomości nigdy nie była wykorzystana na cel wywłaszczenia. A nawet wywłaszczyciel nie miał zamiaru wykorzystywania całej nieruchomości na ten cel.

Zatem część nieruchomości nieobjęta celem wywłaszczenia powinna zostać zwrócona poprzednim właścicielom i ich następcom prawnym.

Problem w sprawie polegał na tym, że w ustalonym stanie faktycznym - pomimo tego, że zwrot co do zasady powinien nastąpić - jego realizacja napotykała na trudności.

W rozpatrywanym przypadku podział poziomy budynku, w postaci wyodrębnienia własności lokali, nie był możliwy z uwagi na brak wymaganej zgody aktualnego właściciela nieruchomości.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Ustanowienie odrębnej własności pięter także nie było możliwe, gdyż polski system prawny w ogóle nie dopuszcza takiej konstrukcji prawnej.

Podział pionowy budynku nie był możliwy, ponieważ wydzielenie pionowe musi przebiegać od dachu do piwnic. Natomiast przeważająca część piwnic i parteru omawianego budynku została wykorzystana na cel wywłaszczenia, co uniemożliwiało w tej części podział pionowy co do zasady.

WSA rozpatrując sprawę wyjaśnił, iż w sytuacji kiedy nie można dokonać pionowego bądź poziomego podziału wywłaszczonej nieruchomości będącej przedmiotem postępowania zwrotowego, należy uprawnionym podmiotom zwrócić część nieruchomości, na której nie zrealizowano celu wywłaszczenia w formie proporcjonalnie wyliczonych udziałów we współwłasności przedmiotowej nieruchomości.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Poznaniu z 29 marca 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 726/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów