Na karcie miejskiej mogą być zakodowane maksymalnie dwa kontrakty tego samego rodzaju i typu. Natomiast - jak zaznacza ZTM - Bilet warszawiaka i Bilet młodego warszawiaka są taryfami ulgowymi przysługującymi pasażerom według innych zasad; prawo do nich od 1 stycznia 2014 r. mają mieszkańcy Warszawy płacący w niej podatki.

"Posiadacz aktywowanego biletu 30-dniowego normalnego ważnego tylko w pierwszej strefie, kodując Bilet warszawiaka, np. 30-dniowy ważny tylko w pierwszej strefie, utraci niewykorzystaną część posiadanego obecnie biletu. Zakodowanie Biletu warszawiaka, bez utraty części ważnego biletu, stanie się możliwe dopiero po upływie terminu ważności biletu, którym obecnie się posługuje" - informuje ZTM.

Natomiast na jednej karcie będzie można łączyć ze sobą bilet ze "starej" taryfy z kontraktem z nowego cennika, ale dotyczyć to będzie wyłącznie biletów takiego samego rodzaju i typu. Zakodowanie biletu innego typu lub rodzaju spowoduje usunięcie z karty "starego" kontraktu.

Jak informuje ZTM, jeśli ktoś po 1 stycznia 2014 r., będzie miał na karcie wciąż aktywny kontrakt np. 90-dniowy normalny ważny tylko w pierwszej strefie ze "starej" taryfy, czyli tej aktualnie obowiązującej, będzie mógł na niej zakodować bilet 90-dniowy normalny ważny w pierwszej strefie z nowej taryfy bez obawy utraty "starego" kontraktu. Drugi kontrakt zostanie aktywowany automatycznie po wygaśnięciu pierwszego.

Od 1 stycznia będą obowiązywać nowe taryfy biletowe. Bilet 30-dniowy będzie kosztować 110 zł (obecnie 100 zł), a w ramach Karty warszawiaka - 98 zł; bilet 90-dniowy: 280 zł, a z Kartą nadal 250 zł. W drugiej strefie biletowej: bilet 30-dniowy dla osób z kartą wyniesie 196 zł (dla pozostałych 210 zł); bilet 90-dniowy - 482 zł (dla pozostałych 536 zł).