Rada Ekspertów, która pracuje nad nowymi zasadami optymalizacji realizacji inwestycji drogowych przedstawiła już swoje pierwsze założenia, które stanowić mają wzór umowy o zamówienie publiczne w zakresie branży drogowej. Oddzielną Radę Ekspertów powołano również w kolejnictwie. 

Tomasz Latawiec, prezes Stowarzyszenia Doradców i Rzeczoznawców wyraża nadzieję na to, iż część prac przeprowadzonych w ramach drogowej Rady Ekspertów stanowić będzie wzór dla prac Rady Ekspertów kolejowych. W szczególności, że obydwa rodzaje inwestycji nie różnią się diametralnie w zakresie rozkładu ryzyka między stronami. Dlatego też, możliwe jest wypracowanie jednego wzoru umowy. Kluczowe dla zmiany oblicza zamówień publicznych jest wprowadzenie do umowy odpowiedniego rozkładu ryzyka, dostosowanego do możliwości lepszego nim zarządzania. Niezwykle istotne jest również zagwarantowanie równowagi między prawami i obowiązkami zamawiającego oraz wykonawcy. 

Prezes Latawiec wskazuje również, że ważną kwestią jest także rozjemstwo oraz arbitraż, gdyż nie da się całkowicie wyeliminować sporów na etapie realizacji zamówienia publicznego. Przewidzenie takiej metody rozwiązania sporu jest o wiele szybsze niż kilkuletnia ścieżka postępowania sądowego.

Źródło: Rynek Infrastruktury

Korzystanie z zasobów osób trzecich w zamówieniach publicznych
Katarzyna Eger
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł