Z raportu opublikowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej wynika, iż samorząd terytorialny przez dwadzieścia lat, które upłynęły od jego powołania, wyrobił sobie stabilną, powszechnie akceptowaną pozycję w społeczeństwie. Powszechne wśród obywateli jest przekonanie o konieczności sprawowania władzy przez samorządowców przez co najmniej dwie kadencje. Niecelowym jest również wprowadzenie ograniczeń w kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Jak pokazują badania, wspólnoty lokalne w trakcie wyborów same eliminują przedstawicieli władzy, którzy utracili dobry kontakt z wyborcami.

Niewątpliwym atutem samorządu jest odporność na upolitycznienie. Jak można przeczytać w omówieniu raportu: "Wyborcy kierują się (…) wiedzą o wadach i zaletach kandydatów, a nie ich przynależnością partyjną. Także oni sami traktują swój mandat bardziej jako zobowiązanie wobec lokalnej społeczności niż wobec partyjnej centrali. Na tym poziomie poparcie i wpływ ogólnopolskich partii politycznych może więc być mniejszy niż wskazują na to same dane ilościowe."

Według informacji opublikowanych w raporcie, problem stanowi niska reprezentacja kobiet we władzach samorządowych oraz niewielki udział ludzi młodych. Według autorów raportu wynika to z przekonania, iż starsze osoby mają większe doświadczenie.

Na podstawie: www.frdl.org.pl