Przyjęte przez Parlament Europejski sprawozdanie dotyczące stanu infrastruktury w Środkowo-Wschodniej Europie pozwoli na zmianę planów na dysponowanie środkami unijnymi. Umożliwi to wnioskowanie o rewizję korytarzy komunikacyjnych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dąży do tego, aby w zrewidowanych planach znalazła się Via Carpathia, dzięki czemu udałoby się pozyskać finansowanie na realizację inwestycji.

Jak informuje "Rz" skutkiem wybudowania trasy biegnącej od Litwy przez wschodnie granice Unii Europejskiej aż do Grecji byłoby ożywienie gospodarcze wschodnich rejonów Polski. Rząd kładzie duży nacisk na realizację projektów infrastrukturalnych w tym rejonie kraju. Inwestycja sprzyjałaby także zwiększeniu wymiany gospodarczej między państwami.

Głównym problemem z jakim napotka się inwestor jest brak środków finansowych na realizację drogi. W dalszym ciągu nie zapewniono niezbędnych funduszy, zaś do realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych brakuje ok. 90 mld zł. Krajowy Fundusz Drogowy, który finansuje inwestycje drogowe jest zadłużony na kwotę przekraczającą 66 mld zł. Dodatkowo, w dalszym ciągu nie przygotowano planów budowy trasy, na których opracowanie należy poświęcić przynajmniej dwa lata do czasu ogłoszenia przetargów na jej realizację.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł