Kwestia sporna dotyczyła tego, czy dla celów kalkulacji wartości współczynnika sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, gmina powinna uwzględniać obrót z tytułu:

- odpłatnego zbycia mienia komunalnego (stanowiącego środki trwałe), takiego jak lokale mieszkalne czy budynki oraz

- odpłatnego zbycia gruntów oraz oddania gruntów w użytkowanie wieczyste.

Zdaniem gminy obrót z tytułu dostawy towarów, zaliczanych przez nią do środków trwałych (ŚT), które są wykorzystywane do prowadzonej działalności, nie powinien być uwzględniany przy kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży. Natomiast fiskus uznał, że powinien, ponieważ nie został spełniony warunek wykorzystywania w drodze używania przedmiotowych ŚT na potrzeby prowadzonej przez gminę działalności.

Sąd uznał, że wykładnia zaprezentowana przez fiskusa nie jest prawidłowa. Nie jest także prawidłowe stanowisko gminy.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Podatki>>>