Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie zastępował Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie zadań kierownika jednostki oraz zadań wynikających z art. 154 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

Kandydaci mogą składać dokumenty do 14 października br. Zainteresowani, którzy spełnią wymogi formalne i zostaną zakwalifikowani do następnego etapu naboru będą poinformowani przez Urząd Zamówień Publicznych o terminie jego przeprowadzenia.

Więcej informacji o naborze >>>

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł