W razie walki o odszkodowanie Airbus ma dwie możliwości. Pierwszą z nich jest pozwanie Skarbu Państwa na podstawie art. 72 § 2 k.c., który przewiduje odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w trakcie negocjacji. Firma musiałaby wykazać, iż Polska prowadziła je bez zamiaru zawarcia umowy o zamówienie, co stanowi naruszenie dobrych obyczajów. Odszkodowanie w tym wypadku ograniczone zostałoby tylko do szkody poniesionej w związku z negocjowaną umową.

Airbus będzie się domagać odszkodowania ws. Caracali >>>

W przypadku prowadzenia sprawy przed sądami polskimi francuska firma musiałaby przygotować się na długotrwały proces. Dodatkowo, zostałyby ujawnione liczne tajemnice służbowe i wojskowe ze względu na jawność procesu. Dostęp do akt sprawy mógłaby mieć każda osoba zainteresowana.

Jak wskazuje "Rz" drugą możliwością jest wybór sądu arbitrażowego na podstawie polsko-francuskiej umowy o ochronie i wspieraniu wzajemnych inwestycji. Jednakże szansa na takie rozwiązanie jest nikła ze względu na to, iż przepisy umowy jasno wskazują na inwestycję już dokonaną, a nie taką, która nie doszła do skutku ze względu na zerwanie negocjacji.

Źródło: www.rp.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł