Dzięki proponowanym modyfikacjom możliwe będzie zgłoszenie urodzenia zarówno w tradycyjnej formie, jak również dokumentu elektronicznego. W efekcie, zostanie zdjęty z rodziców uciążliwy obowiązek osobistego stawiania się w urzędzie stanu cywilnego, w celu zgłoszenia jego narodzin. Zgłoszenie urodzenia będzie także zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia w USC, osoba zgłaszająca ten fakt, otrzyma w formie papierowej lub elektronicznej odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu. Wspomniane rozwiązanie ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Nowelizacja zakłada ponadto regulację, pozwalającą na ustalenie jednoznacznych relacji łączących dziecko z jego rodzicami (chodzi o dodanie numerów PESEL rodziców przy akcie urodzenia dziecka). Modyfikacja polega na dodaniu numerów PESEL rodziców (jeśli zostały im nadane) w rejestrze stanu cywilnego oraz rejestrze PESEL, co uprościć ma sięganie do danych zgromadzonych w tych rejestrach przez podmioty do tego upoważnione. W konsekwencji ułatwi to czynności wymagające weryfikacji. Powyższe rozwiązanie powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

(www.premier.gov.pl)

 

Dowiedz się więcej z książki
O niezawisłości sędziów i niezależności sądów w trudnych czasach. Wymiar sprawiedliwości w pułapce sprawności
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł