Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKIK poinformowała o precedensowej decyzji wobec przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych w latach 2008-2011 zorganizowanego przez Zarząd Mienia Komunalnego (ZMK) w Białymstoku. Urząd ustalił, że konsorcjum dwóch największych spółek działających w Białymstoku i jedynych obsługujących wcześniej ZMK, czyli firm Astwa i MPO, zostało zawiązane po to, by umożliwić przedsiębiorcom utrzymanie dotychczasowych udziałów rynkowych z pominięciem mechanizmów konkurencji. Urząd uznał, że takie działanie było niezgodne z prawem, tłumaczyła prezes.

Jest to pierwsza decyzja UOKiK, w której zakwestionowano współpracę przedsiębiorców w ramach konsorcjum, które co do zasady nie jest zabronione. "Ta decyzja ma charakter precedensowy w naszym orzecznictwie" - powiedziała Krasnodębska-Tomkiel. Wyjaśniła, że prawo zamówień publicznych dopuszcza start w przetargach konsorcjów, ale w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy mają możliwość samodzielnego świadczenia usług, zawarcie konsorcjum może rodzić podejrzenie nielegalnej współpracy ograniczającej konkurencję. "W tym przypadku, ponieważ decyzja jest precedensowa, zdecydowaliśmy o rezygnacji z nałożenia kary. Chcemy, by decyzja miała charakter prewencyjny, wskazujący przedsiębiorcom, jakie działania mogą zostać uznane za antykonkurencyjne w przypadku współpracy podczas przetargów" – zakończyła prezes UOKiK.