Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jest to projekt ogólnopolski. Dla uczniów z Podkarpacia na zajęcia wybrano Magurski i Bieszczadzki Park Narodowy.

Zajęcia praktyczne w parkach trwają pięć dni, czyli tydzień roboczy. W tym czasie uczniowie z klas 4-6 przez kilka godzin dziennie, pod opieką pracowników parków i nauczycieli, m.in. tropią ślady zwierząt, uczą się rozpoznawać gatunki roślin, a także posługiwać się mapą i kompasem, aby dojść do celu.

„Zdobytą wiedzą i nowymi umiejętnościami młodzież będzie mogła wykazać się podczas udziału w konkursie międzyszkolnym, przewidzianym po powrocie z parków” - poinformowała PAP koordynatorka projektu Edyta Kozdroń.
Przed zajęciami dydaktycznymi nauczyciele i pracownicy parków przeszli szkolenie, w czasie którego przygotowali się do prowadzenia zajęć i zapoznali się z materiałami dydaktycznymi.

Dla uczestników zajęć przygotowano różne zadania. Mają np. w czteroosobowych grupach przy pomocy mapy i różnych wskazówek dojść do celu, a po drodze obserwować przyrodę i szukać ukrytych skrzynek, w których schowano dodatkowe zadania.

W czasie innego zadania grupa musi samodzielnie dojść do miejsca nad potokiem, które wcześniej wskaże im pracownik parku, i sprawdzić czystość wody, jej właściwości fizyczne, a także obserwować rosnące tam rośliny i łowić bezkręgowce. Później w ośrodku, przy pomocy urządzeń laboratoryjnych, dzieci będą musiały oznaczyć przyniesione organizmy i podsumować obserwacje.

Podczas wędrówek po parku uczniowie mają też okazję rozwijać swoje talenty fotograficzne i redaktorskie.

Kozdroń dodała, że zajęcia w parkach narodowych odbywają się według specjalnie przygotowanych scenariuszy.

„Uczniowie odkrywają nie tylko sekrety danego parku narodowego, ale też zdobywają cenne umiejętności, które przydadzą im się np. w późniejszych podróżach. Liczymy na to, że dla wielu z nich wizyta ta będzie inspiracją i zachęci do poznawania przyrody i szacunku do niej” – podkreślił prezes fundacji Marek Zagórski.

„Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego celem jest budowanie wśród młodzieży świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

W programie bierze udział 7,2 tys. uczniów ze 100 szkół podstawowych i 100 gimnazjów z całej Polski. Na zakończenie projektu odbędzie się konkurs międzyszkolny.

Z jednej szkoły w zajęciach uczestniczy 36 uczniów i 4 nauczycieli. Obecnie w Magurskim Parku Narodowym mają zajęcia uczniowie ze szkoły podstawowej w Chorkówce, a w Bieszczadzkim Parku Narodowym – dzieci ze Strzyżowa.
Zajęcia dla pozostałych szkół podstawowych będą realizowane do połowy czerwca br. Natomiast od września do listopada odbywać się będą zajęcia dla gimnazjalistów.

Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

We wcześniejszych edycjach projektu, zrealizowanych w 2013 i 2014 roku w 10 parkach narodowych, wzięło udział łącznie ponad 1,1 tys. uczniów. Jak podaje Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z ankiet przeprowadzonych po zakończeniu zajęć wynika, że 99 proc. z nich pogłębiło swoją wiedzę i dowiedziało się czegoś nowego o parku narodowym; a prawie 82 proc. poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało.(PAP)