„Wszystkie lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie, głosowanie odbywa się bez przeszkód" – powiedział PAP przewodniczący miejskiej komisji wyborczej w Hrubieszowie Andrzej Kiryczuk.

Głosowanie potrwa do godziny 21. W tym czasie obowiązuje cisza wyborcza.

Referendum odbywa się w 13 komisjach obwodowych, z czego dwie funkcjonują w obwodach zamkniętych – w tamtejszym zakładzie karnym i w szpitalu.

Radni Hrubieszowa w maju tego roku nie zatwierdzili sprawozdania finansowego burmistrza z wykonania budżetu za ubiegły rok i nie udzielili mu absolutorium. Na kolejnej sesji podjęli uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska przed upływem kadencji. (PAP)