"Poprzez budżet partycypacyjny oddajemy mieszkańcom prawo do bezpośredniej decyzji, jaka kwota i na jaki cel zostanie wydana z budżetu miasta. Zwiększamy w ten sposób udział mieszkańców w procesie zarządzania miastem" – podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski.

Projekt regulaminu budżetu partycypacyjnego przygotował specjalnie powołany w tym celu zespół, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad okręgów, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Rady Miasta Torunia i Urzędu Miasta Torunia.

W 2014 roku na realizację budżetu partycypacyjnego radni przeznaczyli nie mniej niż 6 proc. podatku od nieruchomości za rok 2012, czyli 6,44 mln zł, co stanowi 0,61 proc. ogólnych dochodów miasta. 70 proc. tej kwoty zostanie wydane na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, a reszta na inwestycje o większej, ogólnomiejskiej skali.

Konkretne pomysły przedsięwzięć - możliwych do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego - mogą zgłaszać mieszkańcy Torunia, którzy ukończyli 16 lat. Zgłaszany wniosek musi mieć poparcie co najmniej 15 osób i trzeba go złożyć do 16 grudnia.

Urzędnicy magistratu spodziewają się, że weryfikacja propozycji potrwa do 21 stycznia 2014 r. Z zadań oznaczonych jako "przyjęte" utworzona zostanie lista projektów, które poddane będą pod głosowanie.

Jeden mieszkaniec może zgłosić jeden projekt ogólnomiejski oraz dwa lokalne, dotyczące okręgu, w którym mieszka. Podczas ostatecznego głosowania każdy z biorących w nim udział będzie mógł poprzeć maksymalnie trzy projekty z jednej listy lokalnej dotyczącej okręgu, w którym mieszka oraz trzy projekty z listy ogólnomiejskiej.

Głosowanie potrwa od 24 stycznia do 3 lutego 2014 r., a w połowie lutego zostanie ogłoszona lista wybranych projektów. Jak zapowiedział prezydent Torunia, w kolejnych latach cała procedura związana z budżetem partycypacyjnym rozpocznie się już 25 lutego i zakończy do 25 lipca.