W Dzienniku Ustaw nr 80 pod poz. 526 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP zawierające tekst jednolity ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. To już drugi tekst jednolity tej ustawy. Od ogłoszenia poprzedniego w 2008 r. ukazało się 7 ustaw zmieniających. Dwie zmiany tej ustawy czekają jednak dopiero na wejście w życie – z dniem 1 stycznia 2011 r. oraz 1 stycznia 2012 r.

Przydatne materiały:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. r. Nr 80, poz. 526).