Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała realizację projektów związanych z budową szerokopasmowego internetu w Polsce (zobacz artykuł Samorządy nie są zainteresowane budową szerokopasmowego internetu). W odpowiedzi na zarzuty NIK ministerstwo rozwoju regionalnego opublikowało na swojej witrynie internetowej oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Ministerstwo rozwoju regionalnego podkreśla, że raport NIK dotyczący stanu realizacji projektów informatycznych „Informacja o wynikach kontroli działań organów administracji publicznej podejmowanych w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych”, mimo kilku uwag krytycznych, pozytywnie ocenia resort rozwoju regionalnego jako instytucję zarządzającą i koordynującą zadania zarówno w obszarze zarządzania projektem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, jak i koordynacji Regionalnych Programów.

MRR podkreśla, że ocena NIK dotyczy realizacji projektów do listopada 2011 r. i nie uwzględnia działań późniejszych, istotnych dla wdrażania projektów telekomunikacyjnych. Zdaniem ministerstwa od 2011 r. nastąpiło znaczące przyspieszenie prac nad projektami z zakresu sieci, w tym przy realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Niezależnie od przedstawionego przez NIK raportu, MRR dostrzega pojawiające się trudności związane z przygotowaniem projektów polegających na zapewnieniu dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych. Resort deklaruje jednak, że stale monitoruje postęp w realizacji projektów z tego obszaru oraz podejmuje działania zaradcze, tak by w pełni wykorzystać środki europejskie i zapewnić realizację założonych celów (w tym wartości wskaźników w projektach).

Źródło: mrr.gov.pl

Czytaj więcej: Samorządy nie są zainteresowane budową szerokopasmowego internetu