Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 19 radnych, przeciw oddano dziewięć głosów, a jedna osoba się wstrzymała.

Wydatki przyszłorocznego budżetu to przeszło 2,854 mld zł, z czego wydatki bieżące to niewiele ponad 1,913 mld zł (68 proc.), a wydatki majątkowe 893 mln zł. Z kolei dochody określono na ponad 2,248 mld zł, z czego dochody bieżące to niewiele ponad 2,118 mld zł (94 proc.), a dochody majątkowe ponad 130 mln zł. Planowany deficyt budżetu to 606 mln zł.

"To jest budżet dobry, ponieważ sytuacja finansowa Szczecina jest całkiem niezła, co potwierdzają międzynarodowe długoterminowe ratingi na poziomie A minus" - powiedział PAP prezydent miasta Piotr Krzystek. Przyznał, że praca przy budżecie „była procesem długi, mozolny i ze zgłoszonymi wieloma wnioskami”.

W budżecie na 2018 r. przeznaczono na inwestycje ponad 893,5 mln zł. Do największych zaliczyć można przebudowę ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej i Spacerowej (łącznie 51 mln zł), rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi do autostrady A6 (45 mln zł) oraz modernizacja Trasy Zamkowej (42 mln zł). Miasto planuje zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego o wartości ponad 36 mln zł, a także budowę Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej, co wyniesie 21 mln zł.

„Przed nami także dwie duże kubaturowe inwestycje: przebudowa Stadionu Miejskiego i Fabryka Wody, czyli nowoczesny aquapark razem z centrum edukacyjnym, gdzie będziemy uczyć najmłodszych szczecinian” - dodał prezydent.

Transport i komunikacja to największa pozycja w całym planie finansowym samorządu Szczecina, ta jego część to ponad 447 mln zł. Poza wspomnianymi inwestycjami znaczną część środków pochłoną także: edukacja i nauka (106 mln zł), gospodarka komunalna (93 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (76 mln zł) i kultura fizyczna, turystyka i rekreacja (61 mln zł).

Największe dochody w przyszłym roku miasto ma osiągnąć z udziałów w PIT i CIT to około 572 mln zł. Na kolejnych miejscach są m.in. podatki od nieruchomości (248 mln zł) oraz podatek od czynności cywilno-prawnych (31 mln zł).

„Deficyt w wysokości 606 mln zł jest bardzo wysoki, ale pamiętajmy o tym, że 2017 r. kończymy z nadwyżką na koncie w wysokości około 300 mln zł. Liczymy, że dzięki temu deficyt zmniejszy się o połowę” - zapowiedział prezydent Krzystek. (PAP)

autor: Marta Zabłocka

mzb/ amac/