Jarosław Sarba z Prokuratury Okręgowej w Kielcach poinformował w czwartek, że sprawę dotyczącą instytucji w Podzamczu, z zawiadomienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od marca bada Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód. W całości została powierzona Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach.

Sprawa dotyczy przetargu związanego z wyłonieniem operatora zaplecza gastronomiczno-hotelowo-usługowego, zlokalizowanego na terenach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Instytucja jest jednostką budżetową samorządu województwa świętokrzyskiego, powstałą dzięki funduszom UE.

„Śledztwo zostało przedłużone do końca roku. Pod koniec listopada prokurator zlecił przesłuchanie kolejnych świadków w sprawie i poszukuje biegłego z zakresu księgowości i rachunkowości, który będzie oceniał zasadność ekonomiczną tego postępowania przetargowego oraz kryteriów, które zostały w nim określone” – wyjaśnił Sarba.

Jak podkreślił prokurator opinia biegłego będzie kluczową w kwestii ustalenia, czy w wyniku przeprowadzenie tego przetargu powstałą szkoda i w jakiej wysokości. Postępowanie jest prowadzone „w sprawie”, nikomu nie postawiono zarzutów.

Wg informacji po kontroli, do jakich dotarła PAP, zawiadomienie do prokuratury dotyczyło udaremnienia przez członków komisji konkursowej przetargu, poprzez jego unieważnienie, mimo braku podstaw prawnych do takiej decyzji.

Po kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, CBA zawiadomiło prokuraturę także w sprawie związanej z realizacją innego przedsięwzięcia.

Chodziło o podejrzenie oszustwa związanego z dostarczeniem - przez wykonawcę - serwerów w ramach projektu „E-świętokrzyskie”. Projekt dotyczył informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego w regionie. W Urzędzie Marszałkowskim znajduje się baza serwerów tego przedsięwzięcia. Dostarczane urządzenia - w myśl wymagań przetargu - miały być fabrycznie nowe, a było podejrzanie, że są regenerowane.

„Chodziło o podejrzenie wyłudzenia kwoty nie mniejszej niż 21 tys. zł. To część wynagrodzenia wykonawcy, dostarczyciela sprzętu komputerowego – był to jednocześnie wydatek zamawiającego, czyli województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu realizowanego z funduszy Unii Europejskiej” - opisywał prok. Sarba.

Prokuratura Kielce-Wschód wszczęła dochodzenie 10 lipca - powierzono je Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach. Pod koniec września, „wobec braku znamion czynu zabronionego”, śledczy umorzyli sprawę. „Prokurator sprawdził okoliczności sprawy. Stwierdzono, że sprzęt jest fabrycznie nowy, na gwarancji” – wyjaśniał Sarba.

Wg informacji PAP, CBA zakończyło kontrolę urzędów marszałkowskich, dotyczącą projektów samorządów wojewódzkich prowadzonych z funduszy unijnych. Skontrolowano 98 projektów wartych ponad 4,3 mld zł. W wyniku kontroli zakwestionowano dotacje na nie mniej niż 18 mln zł i udaremniono próby uzyskania kolejnych na przynajmniej 26 mln zł.

W trakcie kontroli do prokuratury trafiło osiem zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wynikających z jej ustaleń dotyczących urzędów marszałkowskich woj. lubelskiego (cztery), wielkopolskiego (dwa), małopolskiego i świętokrzyskiego.

Po zakończeniu działań kontrolnych skierowano do prokuratury kolejnych osiem zawiadomień dotyczących urzędów woj. podlaskiego (dwa), świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. W jednym przypadku po zapoznaniu się z wynikami kontroli zawiadomienie do prokuratury skierował małopolski urząd marszałkowski. (PAP)

Katarzyna Bańcer (PAP)

ban/ par/