Umowy w tej sprawie wojewoda Agata Wojtyszek podpisała w środę z marszałkiem województwa świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i starostą staszowskim, Michałem Skotnickim.

Pieniądze na zakup sprzętu trafią do Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (ŚCRMiTS) w Kielcach (prowadzonego przez samorząd wojewódzki) oraz do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie (prowadzonego przez powiat). ŚCRMiTS obejmuje pomocą ratunkową pacjentów z terenu całego województwa świętokrzyskiego, a podwykonawcą zadań z tego zakresu w powiecie staszowskim jest miejscowy szpital.

Dotacja na zakup ambulansów drogowych typu C i urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wyniesie ponad 1,6 mln zł. „Wsparcie jest wynikiem rozmów z ratownikami medycznymi, którzy wskazywali właśnie na takie potrzeby. To są środki finansowe wygenerowane z oszczędności" – podkreśliła Wojtyszek podczas uroczystości podpisania umowy.

Marszałek Jarubas przypomniał, że wcześniej nowe ambulanse były kupowane głównie z funduszy UE.

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego otrzyma niemal 1,2 mln zł, co pozwoli dofinansować zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem oraz sześciu urządzeń do mechanicznego masażu klatki piersiowej. Są to przenośne aparaty do wykonywania zautomatyzowanych ucisków klatki piersiowej w celu przywrócenie krążenia u osób, u których nastąpiło zatrzymanie akcji serca.

„Te urządzenia uzupełnią karetki, w których jeżdżą zespoły podstawowe" - zapowiedział wicedyrektor ŚCRMiTS w Kielcach, Ryszard Bedla. Zespół podstawowy w karetce to minimum dwie osoby: pielęgniarka lub ratownik medyczny. Zespół specjalistyczny to co najmniej trzy osoby, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny.

"Posiadamy już 11 takich urządzeń, ale to (nowe urządzenia - PAP) bardzo duża pomoc, ponieważ często zespoły podstawowe prowadzące reanimację muszą czekać do przyjazdu specjalistycznej karetki do pomocy lub do przejęcia reanimacji. A to urządzenie pozwoli transportować pacjenta w trakcie reanimacji do szpitala. Dwuosobowe składy kartek podstawowych w jakimś stopniu ograniczają te możliwości” - wyjaśniał

Nowe pojazdy i urządzenia - po rozstrzygnięciu przetargów - mają być dostarczone do końca tego roku.

P.o. dyrektora szpitala w Staszowie Paweł Wojtasik podkreślił, że zakup nowego ambulansu (dotacja 450 tys. zł), poprawi bezpieczeństwo pacjentów w powiecie - karetka zastąpi wyeksploatowany już pojazd. Przypomniał, że w szpitalu w najbliższym czasie będzie rozbudowywany i modernizowany oddział ratunkowy wraz z izbą przyjęć, co także przyczyni się do poprawy standardu obsługi pacjentów.

ŚCRMiTS zapewnia 43 ambulanse, a szpital w Staszowie - obsługujący powiat staszowski - trzy takie pojazdy. (PAP)