WKP: Mocne strony gminy?

ZŁ: Potencjał dla rozwoju gospodarki tkwi przede wszystkim w walorach turystycznych naszej okolicy. Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Złote stwarzają doskonałe warunki do rozwoju aktywnej turystyki, jak narciarstwo zjazdowe i biegowe, kolarstwo górskie, wędrówki, turystyka konna,speleologia czy paralotniarstwo.


Wielką wartość stanowią mieszkańcy gminy – aktywna społeczność, która tu mieszka, pracuje, realizuje swoje pasje i zainteresowania. To mieszkańcy tworzą niepowtarzalny klimat Stronia Śląskiego. Nasza oferta inwestycyjna to przede wszystkim nieruchomości gruntowe – obszar całej gminy został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


WKP: Jakimi dokonaniami możesię pochwalić Stronie Śląskie?

ZŁ: Jednym z najważniejszych osiągnięć samorządu było przejęcie od PKP zrujnowanego zabytkowego dworca i zaadoptowanie go na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z nowoczesną salą widowiskową. Inwestycja warta około 4,7 mln zł pozwoliła zachować jeden ze strońskich zabytków i stworzyć placówkę kulturalną. Ponadto zagospodarowaliśmy turystycznie zbiornik retencyjny i teren rekreacji w Starej Morawie. Wartośćinwestycji to ponad 5 mln zł. Do rozwoju funkcji rekreacyjnych przyczyni się także uruchamiana w czerwcu tego roku stadnina koni FurmAnka w Nowym Gierałtowie.

Poprawie jakości życia, bezpieczeństwa i ochronie przyrody służą inwestycje w infrastrukturę techniczną. Do największych w ostatnich latach należy rozbudowa sieci kanalizacyjnej (26 km, wartość inwestycji 9 mln zł) oraz modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków (10 mln zł). Wszystkie inwestycje były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego. W tym roku rozpoczęliśmy realizację polsko-czeskiego projektu – blisko 70 km ratrakowanych szlaków narciarstwa biegowego. Budujemy 7 elektronicznych tablic, na których znajdą się informacje dotyczące bezpieczeństwa na stokach narciarskich, szlakach pieszych i rowerowych oraz ostrzeżenia meteorologiczne.


WKP: Wyzwania na najbliższe lata...

ZŁ: Największym jest t worzenie n owych atrakcji turystycznych oraz lobbing na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Kłodzko – Lądek- Zdrój – Stronie Śląskie. Trwają starania na rzecz odbudowy wieży widokowej na Śnieżniku, która stanowiła jeden z symboli ziemi kłodzkiej. Gmina Stronie Śląskie wraz ze Związkiem Gmin Śnieżnickich podjęła działania służące budowie nowej wieży, dzięki której wzrośnie popularność wycieczek na Śnieżnik.


Niezwykle ważne jest udostępnienie dla ruchu turystycznego odkrytych w 2012 r. nowych partii Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Zadanie zostało wpisane w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a dzięki jego realizacji, jaskinia ma szansę stać się atrakcją turystyczną o randze międzynarodowej. Dążymy do dalszego rozwoju narciarstwa zjazdowego – przez bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego w terenie, co w mniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne.


Służyć temu będzie budowa wyciągów narciarskich na górach Krzyżnik i Młyńsko w Masywie Śnieżnika, które połączą nasze dwa największe ośrodki narciarskie w Kamienicy i Siennej. Do zadań priorytetowych należy lobbing na rzecz modernizacji przebiegających przez gminę dróg powiatowych i wojewódzkich, szczególnie drogi międzynarodowej przez Przełęcz Płoszczyna do naszych czeskich sąsiadów.