Kłąb podkreśliła, że opłata ma wymiar skarbowy i będzie egzekwowana przez miasto.

 

Każdy właściciel nieruchomości, który osobiście złożył deklarację śmieciową w Wydziale Obsługi Mieszkańców właściwego urzędu dzielnicy, otrzymał indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinien wnosić opłaty.

Stołeczny magistrat dodaje, że jeżeli oświadczenie zostało przesłane listem poleconym lub przez internet, opłatę należy wnosić na rachunek ogólny dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedzibę właściciela nieruchomości.

Płacąc opłatę śmieciową należy podać np. imię i nazwisko bądź nazwę firmy składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania bądź adres siedziby przedsiębiorstwa. W tytule należy wpisać "OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)".

Magistrat dodał, że płatność można dokonać przelewem, kartą lub gotówką w kasach urzędów dzielnic bądź - bez prowizji - w wybranych placówkach pocztowych na terenie Warszawy. Ich spis znajduje się na www.czysta.um.warszawa.pl

Za segregowane śmieci w blokach i kamienicach - jeżeli lokal zamieszkuje jedna osoba - trzeba zapłacić 10 zł, jeśli dwie - 19 zł, trzy - 28 zł, a cztery i więcej - 37 zł. W przypadku domków jednorodzinnych, w których zamieszkuje jedna osoba, opłata wynosi 30 zł, dla dwóch osób - 45 zł, a trzech i więcej - 60 zł.

Za śmieci niesegregowane w lokalach zamieszkałych przez jedną osobę trzeba będzie zapłacić 12 zł; kiedy mieszkają tam 2 osoby - 23 zł, przy 3 - 34 zł, a 4 i więcej - 45 zł. W domkach jednorodzinnych opłaty przy jednej osobie to 40 zł, 2 osobach - 55 zł, trzech i więcej - 70 zł.

W budynku jednorodzinnym, w którym wyodrębniono dwa lokale mieszkalne, za śmieci segregowane zapłacimy: 15 zł za gospodarstwo jednoosobowe, 23 zł za dwuosobowe, 30 zł przy trzech i więcej osobach. W przypadku nieposegregowanych śmieci będzie to odpowiednio: 20 zł, 28 zł i 35 zł.

Jeżeli właściciele nieruchomości nie złożyli deklaracji śmieciowych będą oni musieli zapłacić za śmieci drożej. Miasto naliczy maksymalną stawkę jaka wynika z rodzaju zabudowy. Jeżeli np. w domu jednorodzinnym mieszkają dwie osoby, które chciałyby segregować odpady, lecz właściciel nie złożył oświadczenia, to zapłaci on stawkę jak za śmieci nieposegregowane przy maksymalnej liczbie osób zamieszkujących taką nieruchomość. Będzie ona wynosiła więc 70 zł miesięcznie. W przypadku bloków i kamienic trzeba będzie zapłacić 45 zł.

Kłąb pytana, ile deklaracji śmieciowych wpłynęło od właścicieli nieruchomości powiedziała, że są one obecnie liczone. Poinformowała, że na kilka dni przed upływem terminu, czyli przed 19 lipca, złożono ponad 100 tys. oświadczeń. Władze stolicy szacują, że powinno ich wpłynąć ok. 300 tys.