Jak informuje UDSC, warunki nadania ochrony międzynarodowej spełniało w sumie 255 osób. Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a 1 tys. postępowań umorzono.

W pierwszej połowie tego roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło 2,1 tys. cudzoziemców – o 29 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Najczęściej o ochronę w Polsce ubiegali się obywatele Rosji (68 proc.) i Ukrainy (10 proc.). Niemal wszyscy wnioskodawcy (90 proc.) pochodzili z państw należących do byłego ZSRR.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Kwestie te reguluje w Polsce ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

W analizowanym okresie warunki udzielenia ochrony międzynarodowej spełniało 255 cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Ukrainy (74 os.) i Rosji (42 os.). Decyzje negatywne otrzymało 1,3 tys. osób, a 1 tys. postępowań umorzono. Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec opuścił Polskę, nie czekając na wydanie decyzji (najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej). W trakcie procedury uchodźczej w Polsce jest obecnie ok. 3,1 tys. cudzoziemców.


Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce >>

Według UDSC w pierwszej połowie 2018 roku, "o ok. 15 proc. wzrosła natomiast liczba tzw. wniosków kolejnych, które stanowiły ok. 10 proc. wszystkich spraw. Oznacza to, że ok. 31,5 tys. osób przebywało już na terytorium UE i po raz kolejny ubiegało się o udzielenie ochrony międzynarodowej". Takie wnioski składali głównie obywatele Kosowa, Serbii i Rosji.

Przy okazji UDSC informuje, że do końca czerwca 2018 r. kraje UE wydały w pierwszej instancji 313,7 tys. decyzji ws. ochrony międzynarodowej. Decyzje pozytywne stanowiły ok. 32 proc. wszystkich rozstrzygnięć - w analogicznym okresie ubiegłego roku było to około 42 proc. Najczęściej ochronę międzynarodową przyznawano obywatelom Syrii (86 proc.), Erytrei (83 proc.) oraz bezpaństwowcom (60 proc.)" - poinformował w komunikacie UDSC.

Według danych przekazanych przez UDSC, pod koniec czerwca urzędy migracyjne państw członkowskich były w trakcie rozpatrywania około 420 tys. spraw (na etapie pierwszej instancji). To o około 143 tys. mniej niż w czerwcu ubiegłego roku.