Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wprowadza uelastycznienie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Jest odpowiedzią na wnioski samorządowców, którzy podkreślali w ankietach prowadzonych przez resort, że mniejsza szczegółowość planów finansowych, umożliwia bardziej elastyczne zarządzanie.

Pracochłonna procedura

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości dział, rozdział i paragraf. Taka szczegółowość planów wymaga dokonywania wielu zmian w trakcie roku budżetowego.

Często zmiany te dotyczą kilku złotych i dokonywane są w tej samie grupie paragrafów. Dodatkowo kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, muszą o nich zawiadamiać zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzane zmiany umożliwiają samorządom podejmowanie decyzji o poziomie szczegółowości sporządzanych planów finansowych w zakresie wydatków swoich jednostek budżetowych. Decyzja będzie więc autonomiczną decyzją każdej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany te nie będą miały wpływu na ciągłość danych dla potrzeb analiz historycznych, bo ewidencja wydatków jednostek budżetowych prowadzona będzie nadal, jak dotychczas, w pełnej szczegółowości - dział, rozdział, paragraf.

W uzasadnieniu do rozporządzenia zaznaczono, że szczegółowość planów finansowych w zakresie dochodów w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów zostaje taka sama.

Z ankiet wynika, że w samorządach średnio 15 etatów zajmuje się pracą nad zmianami w planach finansowych. Najmniejsza liczba etatów wyniosła 0,2 a największa 480 etatów na 454 udzielające odpowiedzi jednostki.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Razem z Besti@

Zmiany przewidywane w projekcie rozporządzenia będą wiązać się z dostosowaniem systemów zarządzania budżetami jst Besti@ i SJO Besti@. Dostosowanie systemów nastąpi w ramach środków finansowych przewidzianych przez Ministerstwo Finansów w umowie na utrzymanie i zmiany tych systemów.

Przy skorzystaniu z proponowanych rozwiązań jednostki samorządu będą musiały zmodyfikować swoje systemy informatyczne, tak aby plan był „grupowany”, a wykonanie, zaangażowanie, zobowiązania wykazywane były do paragrafów. Resort podkreśla, że nie jest możliwe oszacowanie tych kosztów, gdyż każda jednostka samorządu terytorialnego ma swój oddzielny system informatyczny i samorządy korzystają z różnych dostawców usług informatycznych.  

Większa stabilność

Dzięki zmianom plany finansowe samorządowych jednostek budżetowych będą bardziej stabilne, bo rzadziej aktualizowane, a sporządzanie i zmiany - mniej czasochłonne.

Z rozporządzenia zniknie też przepis związany z uchyleniem w ustawie o finansach publicznych obowiązku stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków strukturalnych oraz sporządzania przez nie sprawozdań z poniesionych wydatków strukturalnych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a przepisy w zakresie planów finansowych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego miały zastosowanie do opracowania projektów planów finansowych na rok 2019.

Prawo finansów publicznych z kazusami i, Andrzej Huchla

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami