Działając na polecenie Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powołał zespół prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu do przeprowadzenia śledztw dotyczących niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz wyłudzeń dokonanych w związku z tzw. reprywatyzacją nieruchomości na terenie m.st. Warszawy - informuje Prokuratura Krajowa.

W skład zespołu wchodzi sześciu prokuratorów oraz pięciu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ponadto w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, został powołany zespół prokuratorów do zbadania postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i okręgowych podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie od 1 stycznia 1999 roku do 30 sierpnia 2016 roku, które zostały zakończone decyzjami o odmowie wszczęcia, o umorzeniu lub zawieszeniu w sprawach dotyczących tzw. reprywatyzacji nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks karny. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Przedmiotem działania zespołu będzie kontrola prawidłowości prowadzenia i zakończenia poszczególnych spraw, a w szczególności kompletności zgromadzonego materiału dowodowego. 

Dodatkowo w Prokuraturze Krajowej, został powołany zespół koordynujący wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. reprywatyzacją nieruchomości na terenie m.st. Warszawy. W jego skład wchodzą doświadczeni prokuratorzy specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa - nie tylko karnego, ale także cywilnego, administracyjnego i gospodarczego.

Źródło: Prokuratura Krajowa.