O złożeniu wniosków w sprawie strategii demograficznej i karty rodzinnej poinformował na piątkowym briefingu jedyny w regionalnym sejmiku radny Solidarnej Polski Michał Wójcik. Wnioski zostały złożone podczas pierwszego czytania projektu przyszłorocznego budżetu województwa na posiedzeniu sejmikowej komisji budżetu.

Jak przekonywał Wójcik, choć przyszłoroczny budżet jest trudny - z deficytem na poziomie blisko 250 mln zł i wzrostem długu regionu na koniec 2014 r. do ok. 750 mln zł - nie można odkładać kwestii depopulacji, czyli zmniejszania się liczby mieszkańców regionu, bo to kwestia związana chociażby z podatkami. Depopulacja to największy problem, z jakim przyszło się mierzyć politykom w ostatnich latach - ocenił Wójcik.

Pomysły radzenia sobie z wyludnianiem się regionu miałyby się znaleźć w specjalnym programie walki z depopulacją (przygotowanym na kształt rozwiązania przyjętego w tym roku przez woj. łódzkie). Wójcik wnioskował o podjęcie takiej inicjatywy oraz wydzielenie na ten cel środków w budżecie regionu.

Drugą inicjatywą jest wprowadzenie regionalnej karty dużej rodziny zapewniającej zniżki w instytucjach podległych urzędowi marszałkowskiemu. Według Wójcika w woj. śląskim karta mogłaby pomóc prawie 180 tys. rodzin, które mają troje i więcej dzieci.

Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku specjaliści m.in. z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Urzędu Statystycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wskazywali, że woj. śląskie wyludnia się najszybciej w Polsce, a jednocześnie proces starzenia się mieszkańców jest tam jednym z najbardziej zaawansowanych.

Jedną z głównych przyczyn jest przewaga zgonów nad urodzeniami. Druga główna przyczyna to ujemne już od 1993 r. saldo migracji. Szacuje się, że za granicę wyjechało z woj. śląskiego między 250 tys. a 350 tys. osób.

Wyludniają się przede wszystkim największe miasta regionu - w latach 1999-2012 opuściło je 750 tys. osób. Choć 60 proc. z tej liczby to przenosiny na wieś w obrębie województwa, to 166 tys. osób odpłynęło jednak poza region.

Zmniejsza się udział w populacji osób młodych. Ogółem ok. połowy mieszkańców woj. śląskiego ma dziś więcej niż 40 lat (to tzw. mediana wieku). Spośród polskich regionów wyższą medianę ma tylko woj. łódzkie – 40,5 roku. W woj. śląskim w 2035 r. mediana prawdopodobnie wzrośnie do ok. 48-49 lat.