Motywem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu Smart Metropolia w AmberExpo była otwartość i bezpieczeństwo. Trwające dwa dni obrady rozpoczynały się od wykładu wprowadzającego do sesji plenarnych. Ponadto, uczestnicy mieli do wyboru trzy panele tematyczne dotyczące gospodarki, przestrzeni oraz społeczeństwa metropolii. Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży. Wykład wprowadzający "Dlaczego metropolie?", wygłosiła prof. Saskia Sassen z Columbia University, która zajmuje się analizowaniem zjawiska globalizacji. Warto nadmienić, iż to właśnie prof. Sassen jest autorką pojęcia globalne miasto.

W trakcie dyskusji okazało się, że nie wszyscy są zdania, iż w Polsce mamy rzeczywiście do czynienia z metropoliami. Mało tego istnienie metropolii niesie za sobą istnienie wielu problemów związanych przede wszystkim z organizacją i dostarczaniem podstawowych usług obywatelom.

- Mówienie o metropoliach w Polsce wydaje się mocno na wyrost i trochę oderwane od rzeczywistości - powiedział wiceminister rozwoju Paweł Chorąży i dodał że jest zwolennikiem mówienia o "dużych miastach i obszarach funkcjonalnych".

- Globalizujące się miasta to globalizujące się problemy, których dziś politycy nie są w stanie rozwiązywać (...) Niech duże metropolie podzielą się z tymi mniejszymi miastami - argumentował Robert Biedroń, prezydent Słupska. Poza dyskusją , podjęto także kroki ku realizacji powyższego postulatu. Prezydent Robert Biedroń wspólnie z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem, który jest przewodniczącym zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, podpisali bowiem memorandum w sprawie wzajemnej współpracy metropolii i miasta Słupska.

W dalszej kolejności rozpoczęły się panele tematyczne. Duże zainteresowanie uczestników wzbudził wykład dotyczący wspólnej polityki przestrzennej na obszarach metropolitalnych, która jest niezbędna w celu ich rozwijania. Niezwykle ciekawy był też temat pozyskiwania i udostępniania danych przez miasta dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców, poruszony w trakcie wykładu "Big Data a bezpieczeństwo i porządek publiczny w metropolii". Okazuje się, że miasta niejednokrotnie nie chcą udostępniać pewnych informacji lub nie widzą takiej potrzeby. Przykładowo na stronie OtwartyGdańsk.pl, miasto udostępnia gromadzone przez siebie dane publiczne, nie znajdziemy tam jednak zakładki dotyczącej informacji o poziomie bezpieczeństwa mieszkańców. Zdaniem Tomasza Nadolnego, Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska, pełnomocnika ds. innowacji - zwyczajnie nie ma zapotrzebowania na tego typu dane ani ze strony mieszkańców ani ze strony biznesu.

Dzień drugi Kongresu rozpoczął się od wykładu wprowadzającego Richarda Waltona, dowódcy jednostki antyterrorystycznej Scotlad Yard - Metropolie wobec zagrożeń XXI wieku: otwartość a bezpieczeństwo. W trakcie sesji, paneliści próbowali odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób można zachować wolność i swobodę otwartych metropolii, gdy jedną z najważniejszych kwestii staje się bezpieczeństwo jednostek.

Drugiego dnia, uczestnicy również mieli możliwość wyboru między trzema panelami tematycznymi. W trakcie jednego z nich dotyczącego przestrzeni metropolii, poruszono temat sprawnego systemu transportowego. Padały pytania, jakie kluczowe inwestycje muszą poczynić miasta by zwiększyć wydajność transportu zbiorowego a także co zrobić, by godzić interesy różnych operatorów i przewoźników. Zdaniem prof. Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej innowacje to jedno a sposób myślenia ludzi to drugie. Możemy mieć najnowocześniejszy system transportowy ale co z tego, jeżeli nikt nie będzie chciał z niego korzystać. Jego zdaniem najważniejsze jest to by zmienić podejście ludzi do publicznego transportu i pokazać im, że wygoda i oszczędność czasu nie musi być równoznaczna z posiadaniem samochodu.

Z kolei w panelu z zakresu społeczeństwa metropolii, uczestnikom przybliżono temat roli inicjatyw społecznych w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego. Zależy ono zarówno od działań samych mieszkańców jak i od władz miasta, które mogą uchwalać specjalne programy jak np. Bezpieczny Kraków oraz podpisywać porozumienia na rzecz bezpieczeństwa, jakie zostało przykładowo zawarte w dniu 8 stycznia 2014 r. na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim.

Wydarzeniem podsumowującym Smart Metropolię była debata Gazety Wyborczej.

Organizatorem Kongresu jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Powołane pięć lat temu Stowarzyszenie Metropolitalne Gdańsk-Gdynia-Sopot obejmuje poza miastami występującymi w nazwie, obszar od Tczewa po Lębork, zamieszkany przez 1,1 mln osób. Jego celem jest zacieśnianie współpracy między samorządami.

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami