Chcieli numer do prezydenta miasta


Stowarzyszenie „Szczecinianie Decydują” wystąpiło z wnioskiem o udostępnienie służbowych numerów telefonicznych szczecińskich samorządowców, w tym prezydenta miasta. Jako podstawę prawną wniosku organizacja podała przepisy Konstytucji i ustawy o dostępie do informacji publicznej. Urząd miasta początkowo nie chciał rozstrzygać czy tego typu dane stanowią informację publiczną i wniosek stowarzyszenia pozostawił bez rozpatrzenia. „Szczecinianie Decydują” nie dało za wygraną i wystąpiło ze skargą na bezczynność.


Urzędnicy: służbowe numery nie stanowią informacji publicznej


Ostatecznie urząd miasta odmówił organizacji udzielenia informacji o służbowych numerach telefonów samorządowców. Władze lokalne powołując się na art. 1 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej uznały, że numery telefonów służbowy nie stanowią informacji publicznej i nie powinny być udostępniane.


WSA: numery służbowe powinny być udostępnione


Stowarzyszenie sprawę skierowało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie przychylił się do stanowiska szczecińskich urzędników. Zdaniem WSA informacja o numerach telefonów służbowych oraz adresach poczty elektronicznej wraz z przypisaniem ich do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz do stanowisk, stanowi informację publiczną. Obywatel ma zatem prawo dostępu do pełnych danych teleadresowych wszystkich urzędników i funkcjonariuszy samorządowych, o ile mają one charakter służbowy.
 

Źródło: Instytut Spraw Publicznych

Czytaj też:
Adres mailowy i numer telefonu pracownika urzędu miasta to informacja publiczna